I the Female Robot - Chapter 51 - Invasion, Control v2c6 - ManhwaSco